מטבח עץ

מטבח עץ הוא מטבח שהוא אמירה, ועיצובו הוא כמנגינה המגולפת בעץ, הלוחמת לצורה ושואפת ליופי. להכניס את הטבע, את האמנות האלוהית לתוך הבית, אינה דבר של מה בכך, וזו שלעצמה היא אומנות. מטבח מעץ דורש הבנה מהותית של החומר, המשפיע ישירות על לב הבית והסובבים אותו. העץ מהווה את טביעת האצבע של הטבע בתוך המטבח, ובכך תורם לחיות, לעוצמה ולהרמוניה.